VENCURA

Samhällsfastigheter för omsorg

Väljer du någon av våra portföljer med tema omsorg investerar du i trygga samhällsfastigheter. Med i huvudsak kommuner och landsting som hyresgäster är temat motståndskraftigt mot svängningar i konjunkturen. Med lång erfarenhet av samhällsfastigheter och en aktiv förvaltning, kan vi erbjuda våra hyresgäster moderna lokaler för förskolor och attraktiva boenden för människor i behov av behandling eller särskilt stöd. Då efterfrågan är större än utbudet är det en mycket trygg och långsiktig investering. Nuvarande fastighetsbestånd är beläget i Karlshamn och Nässjö.

FAKTA VENCURA


Geografi: Sverige

Segment: Omsorgsfastigheter, fokus mot LSS, äldreboende, förskolor samt HVB-hem

Struktur: Svenskt AB

Målvolym: 500 miljoner

Etablerat: 2019

VD: Jens Rastad


Styrelse

Jens Rastad

  • VD Vencura AB samt representant för Venandi Fastigheter.

Jonas Andersson

  • Representant för Navare Förvaltning AB

Jakob Thureson

  • Representant för Thuredagruppen AB