Med Venandi investerar
du långsiktigt i fastigheter
utvalda efter teman.

Vi är en liten aktör med stor fingertoppskänsla.
Vi vet var dina pengar gör nytta och kan växa.

Vi frigör fastighetens fulla potential

Genom att identifiera intressanta teman, handplocka objekt och applicera strategier för specifika ändamål kan vi optimera värdet på våra investeringar. Nära, hållbara relationer till såväl investerare som hyresgäster är en förutsättning för att vi ska leverera attraktiv riskjusterad avkastning till våra investerare och samtidigt vara en professionell och stabil motpart till våra hyresgäster. Vi strävar alltid efter att vara en positiv kraft på den ort där vi är närvarande och verkar.

Eftersom världen är föränderlig, är så också våra teman – där vi ständigt anpassar investeringarna utifrån avkastningskrav och marknad.

Investeringsteman

Våra nuvarande investeringsteman är Vendus, med fastigheter inom dagligvaruhandel samt Vencura med fastigheter inom samhällssegmentet. Vendus har i dagsläget ett fastighetsvärde på cirka 2 miljarder kronor och avsikten är att öka värdet till 5 miljarder. Vencura har idag ett fastighetsvärde om cirka 250 miljoner, vilket gemensamt med investerarna inom aktuellt mandat avses utökas.

Stark och erfaren ledning

Sedan 2019 har Venandi varit den lilla effektiva aktören bland de stora fastighetsbolagen. Grundarna har bred kompetens och lång erfarenhet inom fastighetssektorn vilket ger Venandi möjlighet att se till både investerarnas och hyresgästernas bästa. Med en aktiv förvaltning optimerar Venandi fastigheterna och frigör deras fulla potential.

Sorin Valdman

sorin@venandifast.se 
+46 (0) 702 958 592

 • Ansvar: Transaktion/Strategi
 • Grundare av Venandi, VD för Vendus
 • Grundare och CIO på Redito som etablerat 3 fastighetsbolag (totalt cirka 20 mdr)
 • Tidigare transaktionsansvarig på ICA Fastigheter
 • Verksam i fastighetsbranschen/sektorn sedan 2004

Jens Rastad

jens@venandifast.se 
+46 (0) 707 258 359

 • Ansvar: Finansiering/Transaktion
 • Grundare av Venandi och VD för Vencura
 • Grundare av Fridhem Fastighetsutveckling AB
 • Lett och genomfört finansieringsuppdrag för såväl eget kapital samt skuld, i både privat och publik miljö
 • Tidigare partner på Tenzing och dessförinnan VP på SEB och SEB Enskilda
 • Verksam inom finansiering och transaktion sedan 2004

Per Gränström

per.granstrom@klaraconsulting.se
+46 (0) 708 857 071

 • Ansvar: Extern CFO

Mats Rengstedt

mats@realvm.se 
+46 (0) 733 586 426

 • Ansvar: Asset Management/Kommersiell DD
 • Partner Venandi
 • Grundare av REAL Value Management Nordic AB
 • Real Value förvaltar fastigheter till ett värde av ca 5 mdr kr (både noterade och onoterade bolag)
 • Tidigare transaktionsrådgivare på Savills och rådgivare på Tenant & Partner
 • Verksam inom transaktion och AM/förvaltning sedan 2004

Mattias Bülow

mattias@realvm.se
+46 (0) 707 450 160

 • Ansvar: Asset Management/Kommersiell DD/Transaktion
 • Partner Venandi
 • Grundare av REAL Value Management Nordic AB
 • Tidigare delägare i fastighetsfonden Mengus samt transaktionsrådgivare på Savills och rådgivare på Tenant & Partner
 • Verksam inom transaktion och AM/förvaltning sedan 2004